Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Mr. Thao 0985-459-559

Mr. Thao 0985-459-559

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR

mỗi trang
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G09-Q

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G09-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G09 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 0.9 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G09-P

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G09-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G09 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 0.9 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G09-H

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G09-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G09 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 0.9 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G09-C

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G09-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G09 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 0.9 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G19-Q

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G19-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G19 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 1.9 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G3/4 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G19-P

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G19-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G19 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 1.9 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G3/4 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G19-H

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G19-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G19 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 1.9 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G3/4 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G19-C

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G19-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G19 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 1.9 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G3/4 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G33-Q

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G33-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G33 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 3.3 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G33-P

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G33-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G33 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 3.3 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G33-H

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G33-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G33 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 3.3 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G33-C

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G33-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G33 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 3.3 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G40-Q

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G40-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G40 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 4.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G40-P

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G40-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G40 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 4.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G40-H

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G40-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G40 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 4.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G40-C

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G40-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G40 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 4.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G60-Q

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G60-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G60 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 6.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G60-P

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G60-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G60 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 6.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G60-H

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G60-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G60 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 6.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G60-C

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G60-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G60 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 6.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G70-Q

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G70-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G70 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 7.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G70-P

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G70-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G70 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 7.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G70-H

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G70-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G70 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 7.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G70-C

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G70-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G70 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 7.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G100-Q

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G100-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G100 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 10.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G100-P

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G100-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G100 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 10.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G100-H

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G100-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G100 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 10.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G100-C

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G100-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G100 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 10.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G140-Q

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G140-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G140 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 14.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G140-P

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G140-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G140 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 14.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G140-H

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G140-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G140 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 14.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G140-C

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G140-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G140 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 14.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G200-Q

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G200-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G200 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 20.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G200-P

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G200-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G200 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 20.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G200-H

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G200-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G200 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 20.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G200-C

BỘ LỌC KHÍ NÉN STAR COMPAIR G200-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G200 Q/P/H/C/X Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 20.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2 Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Call: 0985-843-778

Top

   (0)